Halalfood.Guide/

Find halal food when you near you.

Halal Restaurant in Japan

List of Halal restaurants in Japan and around.

Search for a Location

Search for a Location
City
Osaka 22
Minato 17
Kyoto 15
Nagoya 13
Shinjuku 11
Fukuoka 8
Chuo 8
Chiyoda 8
Sapporo 7
Toshima 7
Yokohama 7
Taitō-ku 6
Isesaki 4
Shibuya 4
Nagasaki 3
Hiroshima 3
Narita 3
Sumida 3
Chatan 2
Arakawa 2
Hakata Ward 2
Kobe 2
Kita Ward 2
Anjo 2
Noda 2
Sendai 2
Shinagawa 2
Shizuoka 2
Yashio 2
Nakamura Ward 1